24

Araştırma

Temel Araştırma Konuları

 • Güneş pillerinin karakterizasyonu ve elektron transportunun modellenmesi
 • Hidrojen teknolojileri
 • Doğrudan enerji dönüşüm sistemleri (Termoelektrik, termoiyonik ve magnetohidrodinamik jeneratörler)
 • Akülerin teorik ve deneysel karakterizasyonu
 • Kriyojenik enerji depolama ve enerji üretim sistemleri
 • Mikro ve nano ölçekli sistemlerde termodinamik, ısı transferi ve gaz transportu
 • Hidroelektrik ve Dalga Enerjisi Potansiyel Belirleme Çalışmaları
 • Karbon nanotüp ve aktif karbon teknolojileri
 • Rüzgar-Güneş-Hidrojen hibrit enerji sistemlerinin optimizasyonu
 • Enerji üretim sistemleri genelinde durum izleme ve hata öngörüsü
 • Enerji sistemleri ve/veya bileşenlerinin yapay sinir ağlarıyla modellenmesi
 • Güneş Isıl Güç Sistemleri

Son Güncellenme: 13.02.2017